AMIINO安美諾系列臉部產品

            榮獲2012       
  中華民國消費者協會

1.國家優良商品金牌獎
2.消費者滿意金品獎    
3.第一品牌獎              

主辦單位:中華民國消費者協會
協辦單位:中華健康協會
宣導單位:工商時報
核發單位:中華民國消費者評審委員會

 

[關閉窗口]